Моделювання маркетингу

Моделювання – це метод проведення комп’ютерних експериментів, що містить в собі побудову математичних і логічних моделей, що описують поведінку реальної системи (або її компонентів) протягом тривалого періоду.

В процесі моделювання системні компоненти пов’язані з деякими ендогенними і екзогенними змінними і контрольованими та неконтрольованими параметрами. Ноги між компонентами системи переносяться в математичну модель через функціональні відносини. Серед модельних відносин є мета (функція), яка пов’язує різні змінні,що вимірюють продуктивність системи.

Метою моделі є оцінка рівнів ендогенних змінних моделі в залежності від рівнів екзогенних змінних, таким чином досягається оптимізація продуктивності.

Математична модель, яка виділяє зв’язки між змінними, також називається імітаційної моделлю.

Моделювання містить:

реальну систему – система, яка сприймається людськими почуттями;

імітовану систему – система заміни, яка в більшості відповідає вихідній реальній системі;

абстрактна модель – це перехід від реальної системи до модельованої моделі, яка б відтворювала реальну систему, розкриваючи її на елементарні компоненти і встановлюючи зв’язки з ними.

Згодом були розроблені і реалізовані різні імітаційні моделі маркетингу, які за визначенням є неповними уявленнями про реальність і зазвичай не можуть містити несподівані конкурентні дії або кардинальні зміни навколишнього середовища. Особливу роль відіграє штучний інтелект, експертні системи, уявлення компетентності знань і нові стилі програмування.

Моделювання – це ефективний метод маркетингових досліджень складних явищ і процесів на рівні компанії, який неможливо проаналізувати економіко-математичними моделями опрімізаціі.

Цілі моделювання можуть бути наступними:

-визначення функціональної форми вираження зв’язку між дослідженими явищами;

– вивчити різні способи дій, які не можуть бути сформульовані в рамках моделі;

Визначення оптимальних або субоптичних значень ендогенних змінних;

– вивчення процесів переходу між різними маркетинговими явищами;

– проведення тестів чутливості – дослідження поведінки моделі при дисперсії різних факторів;

– краще структурування досліджуваної проблеми і обгрунтування запропонованих варіантів її вирішення.

Переваги моделювання:

– продемонструвати зображення тимчасової конденсації зараз шляхом моделювання майбутніх станів маркетингової діяльності;

– більш описовий метод, ніж нормативний, дозволяє досліднику шукати спроби повторного вирішення проблем;

– перевершує інші методи з точки зору здійсненності

– дозволяє маніпулювати великою кількістю змінних;

– економить час;

– може застосовуватися до широкого спектру явищ;

– є досить прості у використанні програмні продукти.

Обмеження моделювання:

– не гарантується здобуття оптимального рішення;

– рішення попередніх симуляцій не можуть бути розладнані;

– ризик невиправданої здачі інших аналітичних методів;

– довгий час і висока вартість.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *