Реєстрація компанії в сервісах Яндекс, реєстрація в Яндекс.Карты

Реєстрація україномовного сайту в сервісах Яндекс, треба чи ні? Якщо для вас це питання лежить саме у площині SEO, продаж сайту, то звичайно треба реєструвати! Для реєстрації компанії на картах Яндекс, треба підтвердити, що компанія належить саме вам, для цього додайте необхідну інформацію з фотографіями в панелі керування.

Після додавання компанії на карту, та справочник треба зачекати до 1-2 днів для модерації введених даних.

Інформація о компанії, графік, точна адреса, посилання на сайт з’явиться на картах та в справочнику Яндекс за 2 дні.

Сервіс Яндекс.Кью
Головна сторінка с налаштуваннями

Довірте реєстрацію вашої компанії нам. За 3-5 днів ваша організація буде зареєстрована в сервісах Яндекс, в тому числі на Яндекс.Карты. Вартість послуги: 500 грн. на 08.08.2020.

Завжди актуальна ціна на послугу 021.12 в нашому прайс-лісті: https://medios.top/ua/services/prices.php

Грамотний SEO-старт

За “заклятими друзями” шпигували, технології та ідеї запозичували, сайт створювали, наповнювали. Весело ж … Концепція і дизайн сайту відповідають усім вимогам для найкращого SEO-старту. Що далі? Виставляємо сайт в мережу, залучаємо відвідувачів і продаємо товар? Ні, не вгадали.

Далі йде всебічне тестування на предмет зручності користування, відпрацювання питань і можливих складнощів консультування і технічної підтримки. Розробка приблизних схем взаємодії покупця і співробітників “нашої компанії”. Попереднє навчання цих співробітників, адже це вони будуть спілкуватися з клієнтами, і відповідати на різні “каверзні питання”. Так само, підготовка механізму взаємодії відділу продажів і складу, з якого буде проводитися відвантаження “нашого товару” і доставка його споживачам. Розробка і впровадження відповідного документообігу, укладання додаткових договорів з сервісними центрами, які прийматимуть в ремонт товар від інтернет-покупців при виникненні проблем. І Безліч (саме так, з великої літери) інших нюансів, які необхідно максимально врахувати при запуску інтернет-проекту. Тільки тоді, коли всі ці дрібниці враховані, всі механізми взаємодії відпрацьовані, і сфери впливу поділені – тільки тоді можна викладати сайт в мережу. На цьому етапі гарячий інтернет-маркетинг відходить на другий план, і передає ініціативу просуванню.

Сайт – на старт, оптимізатор – не “позіхати”.

Грамотний SEO-старт сайту, в цьому випадку, призведе до появи в сторінках видачі пошукових систем, поліпшення позицій серед конкуруючих сайтів, поступове зростання авторитету сайту та довіру серед потенційних клієнтів. Високий авторитет, позитивні відгуки і привабливий дизайн будуть приваблювати на сайт все більшу кількість зацікавлених користувачів, частина з яких стане активними клієнтами “нашої компанії”, і принесуть їй прибуток. Надалі, використовуючи прийоми SEO та гарячого інтернет маркетингу, сайт посяде високі позиції у видачі, набуде популярності і матиме успіх.

Маркетингова стратегія

Ринкова стратегія несе в собі конкретизацію маркетингових зусиль компанії для досягнення поставлених цілей, будучи відправною точкою і орієнтиром для продукту, ціни, стратегії поширення і просування.

Виходячи з доступних ресурсів, ринкова стратегія визначає характер і становище відносин компанії з навколишнім середовищем, щоб поставлені цілі були досягнуті максимально ефективно.

Вибір стратегічних цілей повинен враховувати наступні умови:

– цілі повинні бути чіткими і містити атрибут продуктивності (наприклад, зростання прибутку, імідж компанії і т. Д.);

– цілі можуть бути визначені рівнями важливості (пріоритетні цілі, другорядні цілі) або тимчасовими горизонтами (короткострокові, середньострокові або довгострокові цілі);

– цілі, націлені на вимірні характеристики.

Моделювання маркетингу

Моделювання – це метод проведення комп’ютерних експериментів, що містить в собі побудову математичних і логічних моделей, що описують поведінку реальної системи (або її компонентів) протягом тривалого періоду.

В процесі моделювання системні компоненти пов’язані з деякими ендогенними і екзогенними змінними і контрольованими та неконтрольованими параметрами. Ноги між компонентами системи переносяться в математичну модель через функціональні відносини. Серед модельних відносин є мета (функція), яка пов’язує різні змінні,що вимірюють продуктивність системи.

Метою моделі є оцінка рівнів ендогенних змінних моделі в залежності від рівнів екзогенних змінних, таким чином досягається оптимізація продуктивності.

Математична модель, яка виділяє зв’язки між змінними, також називається імітаційної моделлю.

Моделювання містить:

реальну систему – система, яка сприймається людськими почуттями;

імітовану систему – система заміни, яка в більшості відповідає вихідній реальній системі;

абстрактна модель – це перехід від реальної системи до модельованої моделі, яка б відтворювала реальну систему, розкриваючи її на елементарні компоненти і встановлюючи зв’язки з ними.

Згодом були розроблені і реалізовані різні імітаційні моделі маркетингу, які за визначенням є неповними уявленнями про реальність і зазвичай не можуть містити несподівані конкурентні дії або кардинальні зміни навколишнього середовища. Особливу роль відіграє штучний інтелект, експертні системи, уявлення компетентності знань і нові стилі програмування.

Моделювання – це ефективний метод маркетингових досліджень складних явищ і процесів на рівні компанії, який неможливо проаналізувати економіко-математичними моделями опрімізаціі.

Цілі моделювання можуть бути наступними:

-визначення функціональної форми вираження зв’язку між дослідженими явищами;

– вивчити різні способи дій, які не можуть бути сформульовані в рамках моделі;

Визначення оптимальних або субоптичних значень ендогенних змінних;

– вивчення процесів переходу між різними маркетинговими явищами;

– проведення тестів чутливості – дослідження поведінки моделі при дисперсії різних факторів;

– краще структурування досліджуваної проблеми і обгрунтування запропонованих варіантів її вирішення.

Переваги моделювання:

– продемонструвати зображення тимчасової конденсації зараз шляхом моделювання майбутніх станів маркетингової діяльності;

– більш описовий метод, ніж нормативний, дозволяє досліднику шукати спроби повторного вирішення проблем;

– перевершує інші методи з точки зору здійсненності

– дозволяє маніпулювати великою кількістю змінних;

– економить час;

– може застосовуватися до широкого спектру явищ;

– є досить прості у використанні програмні продукти.

Обмеження моделювання:

– не гарантується здобуття оптимального рішення;

– рішення попередніх симуляцій не можуть бути розладнані;

– ризик невиправданої здачі інших аналітичних методів;

– довгий час і висока вартість.

Промо-сайт

Промо-сайт – це веб-ресурс, основним завданням якого є просування продукції, послуг або бренду. За своїм зовнішнім виглядом і змістом він нагадує рекламну листівку. Дизайн і оформлення такого сайту відрізняється яскравістю і неординарністю, а зміст наповнений текстами про переваги та особливості продукту або послуги. Мета промо-сайту – залучити покупця і зацікавити його за допомогою динамічних образів, рекламних текстів та інших маркетингових рішень.

Переваги промо-сайту:

Інформування

У момент проведення рекламної компанії промо-сайт – це не розкіш, а необхідність. Коли людина бачить оффлайн-рекламу будь-якого продукту, він не завжди в силах запам’ятати її зміст, а тому він швидше за все звернеться за інформацією в інтернет. Нерідко саме для цього моменту і потрібен промо-сайт, який надасть необхідний для прийняття рішення обсяг інформації.

Реклама

У той час, як оффлайн-реклама найчастіше служить для того, щоб залучити цільову аудиторію і зародити у неї інтерес, онлайн-реклама може спонукати людину до вчинення необхідних Вам дій. Крім того, вона здатна забезпечити зворотний зв’язок з потенційним покупцем, або спонукати його до негайного придбання товару.

Швидке зростання продажів

Надихнути людину на вчинення покупки не так складно. Маркетологи і фахівці з реклами вже давно вивчили більшість шляхів і методів, що дозволяють продати навіть те, що людині не потрібно, але це вже крайнощі, до яких краще не вдаватися. Подібні технології використовуються і при розробці промо-сайту, тому в результативності його впливу на збут товарів або послуг можна не сумніватися.

Ефектність і запам’ятовуваність

Колір сайту, ефект його впливу, інтереси і потреби цільової аудиторії, розташування зображень і оригінальність тексту – всі ці елементи в сукупності дозволять впливати на потенційних клієнтів і допоможуть зробити так, щоб рекламована інформація запам’яталася.

Ринок підприємства

З економічної точки зору ринок – сукупність відносин між пропозицією (виробництвом товарів і послуг) та попитом (потребами споживання), що існують в цей момент часу, в певній формі та структурі, в певному географічному просторі.

З маркетингової точки зору ринок представляє сукупність поточних і потенційних споживачів компанії або продукту / послуги. З цієї причини немає необхідності розмежовувати поняття ефективного ринку і потенційного ринку.

Ефективний ринок – набір економічних транзакцій, вже зроблених в певному часовому і просторовому контексті та мають ефект щодо безпечних споживчих сегментів для підприємства.

Потенційний ринок – це той компонент спільного ринку, до якого підприємство може мати доступ, який має для нього певну цінність і який реалізується в цілому споживачами, які виявляють певний інтерес до конкретного товару або послуги.

Профіль ринку тісно пов’язаний з видом діяльності, яку компанія здійснює. З цієї точки зору можна виділити наступні категорії ринків:

Ринок виробничих підприємств.

Характеристики:

 1. висока ступінь спеціалізації діяльності більшості підприємств;
 2. висока стандартизація продукції;
 3. географічний район обмежений тільки можливістю продати підприємство або місцевий ексклюзивний характер певних товарів;
 4. концентрація ринкової активності підприємства в певних структурних сегментах світового ринку.

Ринок підприємств сфери послуг.

Відрізняється:

 1. особливим характером економічних обмінів, обумовлених особливостями послуг: нематеріальність, швидкопсувність, мінливість;
 2. нерозривність між часом надання послуги і моментом її споживання;
 3. розмежування географічного простору проводиться відповідно до місця появи запиту;

Ринок збутових компаній.

Характеризується тим, що:

а) він опосередковує відносини з економічним, соціальним або правовим характером між учасником торгів і користувачем;

б) географічний район діяльності розширено.

в) асортимент великий як відносно брендів компанії, так і по відношенню до продуктів, які їх складають.

Типи підприємців

Одним з аспектів підприємництва є їх класифікація. Існує безліч видів за різними критеріями.

Класифікація диференціює підприємців відповідно до двох категорій ставлення та поведінки:

 1. креативно-динамічний;
 2. адміністративно-адміністративний.

В результаті їх об’єднання виникли чотири типи підприємців:

Тип підрядника (універсальний або повний). Він має гарну економічну і технічну підготовку, володіє високою здатністю розуміти підприємницькі проблеми. Демонструє доступність адаптації до навколишнього середовища, переслідуючи диверсифікацію бізнесу.

Цілі – це гроші і спосіб життя, багатий особистим задоволенням. Характер, який найчастіше відповідає цьому підприємцю, є темпераментом гніву. Вони – найбільш економічно ефективні.

Тип B підприємець (динамічний або піонерський). Це креатив, ​​готовність до ризику, добре адаптується до змін в підприємницькому середовищі. Ці підприємці мають кривавий характер. Він спрямований на проникнення на ринок і розвиток виробництва. Вони динамічні. Переслідую ті ж цілі, що і підприємець типу А (заробляння грошей та спосіб життя, багатий особистим задоволенням).

За продуктивністю вони наступні після типу А.

Тип О (організатор). Зверніть особливу увагу на організаційні аспекти. Свої рішення і дії вони засновують на глибоких міркуваннях. Усі кроки ретельно продумані. Володіє сильним організаційним духом.

Надає однакове значення варіантів диверсифікації, модернізації виробництва і проникнення на нові ринки.

Цілями першого порядку є сімейно-підприємницькі. Це відповідає типу меланхолічного темпераменту.

Тип R (рутина, класика). Характеризується помітною обережністю. Його рішення і дії незначні. Він не прагне розвивати сильну і динамічну компанію. Стратегічна орієнтація – диверсифікація. За продуктивністю це останнє місце. Темперамент – флегматик.

Як почати свій бізнес?

За статистикою лише близько 20% людей організовують власний бізнес. Хто ці люди? Їх об’єднує головна спільна риса: вони зрозуміли, що тільки вони самі відповідальні за своє життя і за свою фінансову незалежність. Більше ніхто інший.

Їм нецікаво відсиджувати на роботі від дзвінка до дзвінка, де зарплата практично не залежить від старанності, а начальник, як правило, рідко задоволений результатами праці. Такі люди вміють бачити можливість там, де інші 80% бачать тільки проблеми і головний біль. Але якщо придивитися і вдуматися, стає зрозуміло, що саме ця п’ята частина населення рухає людство вперед і вгору по сходинкам прогресу. Це їм було цікаво що там, за тією горою або за тим морем? Це вони першими пробували на смак нові страви і випробовували нові прилади. А спробувавши, розуміли, що це вигідно для просування.

Не завжди їх починання увінчувалися успіхом, але тут спрацьовувала ще одна важлива звичка: вони вчилися на своїх помилках і коректували напрямок руху. Однак діяти не припиняли і тільки найнаполегливіші з усіх, в кінці кінців, намацували правильний шлях, що привів їх до успіху. Вся наша історія – це історія успіху великих і малих підприємств, початих неспокійними представниками однієї п’ятої людства. Чи готові ви змінюватися протягом свого життя? Чим вам подобається займатися? Яка діяльність приносить вам задоволення? Подумайте, в якій області ви могли б спробувати свої сили.

Для цього складіть список того, що вам особливо добре вдається. Комусь подобається виготовлення табуреток своїми руками, а хтось – чудовий організатор сімейних свят. Можливо, у вас залишилася нереалізована мрія дитинства: лікувати звірів в зоопарку або ремонтувати автомобілі. Витратьте на цю підготовчу роботу хоча б пару годин, а краще кілька днів, протягом яких ви будете прислухатися до свого «Я», до свого внутрішньому голосу.

Головне – відкрити блокнот на новій сторінці і написати заголовок списку: “Що я вмію і люблю робити”. А далі підсвідомість буде потихеньку витягати необхідну інформацію з глибин пам’яті і підсовувати вам у вигляді раптово виниклих думок. Ось і запишіть їх у свій список. Чим він буде довшим, тим краще.

Інформація, необхідна для вивчення ринку

Інформацію, необхідну для проведення маркетингових досліджень, можна отримати із:

– внутрішніх джерел;

– статистики продажів, аналізу цін, звітів представників або продавців;

– зовнішніх джерел;

– державної статистики;

– статистики спеціалізованих міжнародних організацій;

– опитувань груп споживачів або дистриб’юторів;

– обміну інформацією з конкурентами, різних публікацій і т. д.

Щодо шляхів збору врожаю інформація може бути:

первинною – отримана з прямих джерел, від постачальників попиту і пропозиції (споживачі, покупці, особи, що призначають препарати, користувачі, посередники, конкуренти);

вторинною – із інших джерел, тобто з статистики, записів, звітів, публікацій.

Залежно від змісту, ринкова інформація може бути структурована в:

 1. інформацію про загальні характеристики ринку: обсяг попиту, пропозицій і / або продажу, їх структура, розподіл в часі і просторі, тенденції розвитку; ціни; розподільна мережа; конкуренти; характеристика соціально-економічного середовища; ризики та можливості;
 2. інформацію про характеристики спільнот, що складають ринок (споживачів, покупців, виробників, дистриб’юторів), просторовий розподіл в залежності від віку, статі, місця проживання, рівня доходів, кількості конкуруючих компаній, правового статусу.

Маркетингове середовище, поняття і компоненти

Розуміючи, що компанія працює в конкретних умовах, пропонованих їй зовнішнім середовищем, тел. Котлер підкреслив, що «маркетингове середовище характеризується сприятливими можливостями, але і погрозами». Це демонструє, що результати його діяльності (підприємства) залежать як від знання фізіогноміки і механізмів функціонування середовища, так і від здатності компаній використовувати ці можливості та подолати екологічні небезпеки.

У широкому сенсі середовище, в якому працює бізнес, містить в собі безліч факторів великої складності і різнорідності, таких як економічні, соціальні, технічні, демографічні, політичні, правові, екологічні, культурні, освітні та т. д. Ці фактори приносять в зовнішнє середовище компанії яскраво виражений динамічний характер, породжуючи ряд змін, матеріалізованих в появі нових продуктів, нових технологій і технологій. Сюди ж можна додати опубліковані нові нормативні акти і правові норми, себто зміни, які зобов’язують компанію до адекватних стратегій адаптації в навколишнє середовище.

Компоненти маркетингового середовища: маркетингове середовище і маркетингове середовище.

Маркетингове середовище складається з усіх внутрішніх і зовнішніх чинників компанії, з якими вона вступає в прямі відносини і які можуть впливати на сумісність і актуальність пропозиції щодо дійсного попиту.